หน้าหลัก
สถานที่ท่องเที่ยวภาคกลาง
อารหารภาคกลาง

การแสดงภาคกลาง

 

ภาคกลางเป็นดินแดนที่ราบลุ่มซึ่งมากมายด้วยท้องนาและเรือกสวน พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ สมฉายา “อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย” มีโบราณสถานมากมาย บ่งบอกถึงการเป็นเมืองเก่าแสนรุ่งเรือง ซึ่งส่งต่อประเพณีวัฒนธรรมงดงามมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังมีภาพวิถีชีวิตสงบง่าย ชวนให้ไปเยือนในทุกฤดูกาลสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในภาคกลาง เรารวบรวมข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวทุกจังหวัดมาไว้ที่นี่แล้ว เพียงคุณคลิกที่ชื่อจังหวัดซึ่งอยู่ด้านล่างนี้ ก็จะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของจังหวัด จำนวนประชากร ขนาดพื้นที่และอาณาเขต การเดินทาง ที่พัก สถานที่ที่น่าสนใจ อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมที่น่าสนใจ งานเทศกาลและประเพณีที่สำคัญ ทัวร์และแพ็กเกจทัวร์ ข้อเสนอพิเศษ ช็อปปิ้ง อย่างครบครัน

 

 

สมาชิกกลุ่ม

1.นางสาวกุยผิง แซ่ฉ่า เลขที่ 6

2.นางสาวรัตนา แซ่ลี้ เลขที่ 10

3.นางสาวจุลีมาศ - เลขที่ 15

4.นางสาวดาณี แซ่ย่าง เลขที่ 16

5.นางสาววรรณมี ทิพปะ เลขที่ 26