วัฒนธรรมภาคกลาง

ภาคกลางถือได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทย ที่ครอบคลุมพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยที่ราบซึ่งเกิดจากการที่แม่น้ำพัดพาเอาเศษหิน เศษดิน กรวดทราย และตะกอนมาทับถมพอกพูนมานับเป็นเวลาล้าน ๆ ปี บริเวณที่ราบของภาคนี้ กินอาณาบริเวณตั้งแต่ทางใต้ของจังหวัดอุตรดิตถ์ลงไปจนจรดอ่าวไทย นับเป็นพื้นที่ราบที่มีขนาดกว้างใหญ่กว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ

ส่วนจังหวัดในภาคกลางนั้น ราชบัณฑิตยสถานได้แบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น 6 ภาคตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยให้ภาคกลางประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 22 จังหวัด ดังนี้ ...
             กรุงเทพมหานคร
             กำแพงเพชร
             ชัยนาท
             นครนายก
             นครปฐม
             นครสวรรค์
             นนทบุรี
             ปทุมธานี
             พระนครศรีอยุธยา
             พิจิตร
             พิษณุโลก
             เพชรบูรณ์
             ลพบุรี
             สมุทรปราการ
             สมุทรสงคราม
             สมุทรสาคร
             สระบุรี
             สิงห์บุรี
             สุโขทัย
             สุพรรณบุรี
             อ่างทอง
             อุทัยธานี

 

 

#วัฒนธรรมภาคกลาง

  • น.ส.กาญจนา จอระกา เลขที่ 2
  • น.ส ภัทราวรรณ ธิราช เลขที่ 4
  • น.ส.วาสนา ธิติมูล เลขที่ 22
  • น.ส.นฤมล จันต๊ะ เลขที่ 24
  • น.ส.จิดาภา เกษี เลขที่ 25