ต้อนรับเข้าสู่ภาคตะวันตก
 

วั

วัฒนธรรมการแต่งกายของภาคตะวันตก

   การแต่งกายของภาคตะวันตกจะแต่งคล้ายกับภาคกลาง

เพราะภาคตะวันตกเคยเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง ยกเว้นจังหวัดตากที่จะแต่งคล้ายกับภาคเหนือ

 

สถานที่ท่องเที่ยวภาคตะวันตกที่น่าสนใจ

ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดหลวง ตำบลวัดเย็นอยู่ห่างจาก

จังหวัดราชบุรีประมาณ 20 กิโลเมตรจากกรุงเทพไปตามถนนเพชรเกษม

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี และมีลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 2,914.70 ตารางกิโลเมตร