เสน่ห์ปะการัง เยือนยังทะเลมรกต      สวยสดป่าไม้ไข่มุก ขึ้นชื่อเลื่องลือนกน้ำ ถิ่นถ้ำกลางทะเล เสน่ห์เรือกอและ แวะน้ำตกอุดม ชมหมู่เกาะ ไพเราะนกเขาชวา ศิลป์ล้ำค่าปักษ์ใต้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนไชยปราการ
 
ภาคใต้

เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อที่รวม 70,715.2 ตารางกิโลเมตร ความยาวจากเหนือจดใต้ประมาณ 750 กิโลเมตร ทุกจังหวัดของภาคมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและจังหวัดพัทลุง
ภูมิประเทศทั่วไป
มีลักษณะเป็นคาบสมุทรยื่นไปในทะเล ทางตะวันตกของคาบสมุทรมีเทือกเขาภูเก็ตทอดตัวเลียบชายฝั่งไปจนถึงเกาะภูเก็ตตอนกลางของภาคมีเทือกเขานครศรีธรรมราช ส่วนทางตอนใต้สุด้มีเทืกเขาสันกาลาคีรีวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตกและเป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยพื้นที่ทางชายฝั่งตะวันออกมีที่ราบมากกว่าชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ที่ราบในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาสชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้มีชายหาดเหมาะสำหรับเป็นที่ตากอากาศหลายแห่ง

มีเทือกเขาที่สำคัญ ได้แก่
-  เทือกเขาตะนาวศรี
-  เทือกเขาภูเก็ต
-  เทือกเขานครศรีธรรมราช
-  เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็น พรมแดนกั้นระหว่างไทยกับมาเลเซีย รวมความยาวของเทือกเขาภาคใต้ทั้งหมด
กว่า 1,000 กิโลเมตร

แม่น้ำสายสำคัญ ได้แก่
-แม่น้ำพุมดวง
-แม่น้ำตาปี
-แม่น้ำปัตตานี
-แม่น้ำท่าทอง
-แม่น้ำตะกั่วป่า
-แม่น้ำปากพนัง
-แม่น้ำตรัง