การเนา

การเนา เป็นการเย็บผ้าด้วยมือให้ติดกันชั่วคราว เพื่อการเย็บถาวรหรือการสอย เช่นการเนาตะเข็บ การเนาชายเสื้อ และชายกระโปรง เนากระเป๋าให้ติดกับ ตัวเสื้อ เป็นต้น การเนามีหลายชนิดแต่ละชนิด มีประโยชน์ และการใช้งานแตกต่างกัน การเนาส่วนใหญ่ทำจากขวาไปซ้าย เพราะคนทั่วไปถนัดขวา

การเนาเท่ากัน คือ การเย็บด้วยมือที่ช่วยยึดผ้า 2 ชิ้นหรือมากกว่าให้ติดกัน มีความถี่ห่างของฝีเข็ม เสมอกัน ทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝีเข็มห่างประมาณ 1/4 ถึง 1/2 นิ้ว ซึ่งถ้าเนาห่างกว่านี้จะไม่สามารถบังคับผ้าทั้ง 2 ชิ้นให้อยู่คงที่ได้ การเนาเท่ากันเหมาะสำหรับเนาตะเข็บ ก่อนเย็บเนาชายเสื้อและชายกระโปรงก่อนสอย เป็นต้น 

การเนาไม่เท่ากัน เป็นการเนาที่มีความถี่ห่างของฝีเข็มสลับกันฝีเข็มถี่อยู่ด้านบนฝีเข็มห่างอยู่ด้านล่าง เป็นการเนาที่ช่วยยึดผ้าให้ติดกันแน่นกว่าการเนาเท่ากันการเนาชนิดนี้ใช้เป็นแนวในการเย็บจักรได้ดี หรือใช้เนาเพื่อลองตัวเสื้อหรือกระโปรงเป็นต้น