ผลงานนักเรียน รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2552
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นอำเภอไชยปราการ
ห้อง ม.6/1
ห้อง ม.6/2
ห้อง ม.6/3
ห้อง ม.6/4
ขนมไทย
เสื่อกก
ตุ๊กตา
ขนมดอกจอก
ขนมจีน
ปั้นหม้อ
เสื่อกก
การทำตุง
นวดแผนโบราณ
ไม้กวาด
สถานีอนามัยห้วยไผ่
ร้านตัดเสื้อผ้า
ดอยเวียงผา
ดนตรีไทย
เครื่องปั้นดินเผา
ช่างจักสาน
ครัวสืบชะตา
ประเพณี
เลี้ยงปลาทับทิม
ช่างซอ
ห้องสมุดประชาชน
ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
การเพาะเห็ด
สุราพื้นบ้าน
 
ร้านตัดผม
วัดถ้ำตับเตา
   

 

ผลงานนักเรียน รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2553
โครงงานจิตอาสา
จิตอาสาพัฒนาน้ำตกต้นเสี้ยว
ลานวัดพ่อขุนเม็งราย
อาสาพัฒนาละอ่อน
อาสาพัฒนาบัณฑิตน้อย
สานสายใยสองวัยหัวใจเดียวกัน
น้องหมาที่น่ารัก
จิตอาสาพัฒนาวัดม่วงคำ
จิตอาสาพัฒนาน้ำรู
น้ำใจเยาวชน ไหลล้้นสู่ลำธาร
พัฒนาสถานสงเคราะห์คนชรา
ฮักอุ้ย ผ่ออุ้ย
คนละไม้คนละมือ ฟื้นฟูคุณธรรม
The team natural of project
บำรุงศาสนสถานพัฒนาชุมชน
พัฒนาโป่งน้ำร้อนสู่ธรรมชาติที่สวยงาม
Mutation (การเปลี่ยนแปลงกะทันหัน)
นักพัฒนารุ่นจิ๋ว
เยาวชนจิตอาสา พัฒนาวัดโลกัสสะ
จิตอาสาพัฒนาวัดเวียงไชย
 

 

ผลงานนักเรียน รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2554
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
ธนาคารโรงเรียน
ห้องสมุดโรงเรียน
เกษตรผสมผสาน
ฝายแม้ว
บ้านชนเผ่า
โรงเลี้ยงไส้เดือน
เฮือนผญ๋า
กองบัญชาการกองทัพ
กาดเมืองผี
ทอเสื่อ
วัดถ้ำตับเตา
ป่าไม้แดง วัดอรัญญวาสี
เครื่องปั้นดินเผา
สระน้ำมรกต
ประตูหินโบราณ
ทอผ้ากะเหรี่ยง
ขนมจีน
การเลี้ยงโคนม
     

 

ผลงานนักเรียน รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2556
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
โรงเลี้ยงไส้เดือน
เกษตรผสมผสาน
คุณค่าบ้านพื้นเมือง
ฝายชะลอน้ำ
พลังงานทดแทน
ลานบุญลานธรรม
สวนวรรณคดี
บ้านกร๊อบกรอบ
ปุ๋ยหมักรักษ์โลก
ปลาดุกดุ๊กดิ๊ก
ผักคุณภาพดีชีวีมีสุข
ปลูกข้าวอินทรีย์
ลานวิทย์-คณิต
เฮือนผญ๋า
ธนาคารขวด
เพาะเห็ดนางฟ้า
 
 
 
     

 

ผลงานนักเรียน รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2556
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประดิษฐ์กิ๊บจากเศษวัสุด
กะหรี่ปั๊บ
ยาหม่องสมุนไพร
สร้อยข้อมือ
ชาสมุนไพร
พวงกุญแจไม้
ทอเสื่อกก
สานก๋วย
ต้นครัวทาน
บายศรี
ต้นผึ้ง/ต้นเทียน
ตุง
หมอนจากเศษผ้า
 
 
 
 
     

 

ผลงานนักเรียน รายวิชา การสร้างเว็บไซต์ ปีการศึกษา 2557
วัฒนธรรมท้องถิ่นประเทศไทย
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคใต้
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคตะวันตก
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคตะวันออก
วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคกลาง

วัฒนธรรมท้องถิ่น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1 กลุ่ม 1
กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2 กลุ่ม 2
กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 กลุ่ม 3 กลุ่ม 3
กลุ่ม 4 กลุ่ม 4 กลุ่ม 4 กลุ่ม 4 กลุ่ม 4
กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 5 กลุ่ม 5
กลุ่ม 6 กลุ่ม 6 กลุ่ม 6  
กลุ่ม 7 กลุ่ม 7 กลุ่ม 7    
    กลุ่ม 8    
    กลุ่ม 9